BỘ ĐỒ ĂN 6 NGƯỜI

Bộ đồ ăn 23SP Hương Biển Kem

Bộ đồ ăn 23SP Hương Biển Kem

2.326.500₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

1.356.300₫

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa súp 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc ...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 9SP Jasmine IP Viền chỉ vàng

Bộ đồ ăn 9SP Jasmine IP Viền chỉ vàng

434.500₫

hất lượng sản phẩm · Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước · Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng · Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày · Lớp mẹn phủ...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP May Mắn

Bộ đồ ăn 22SP May Mắn

1.019.700₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm May mắn, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ Vàng

Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ Vàng

3.326.400₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 2 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 1...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP  Cát Tường

Bộ đồ ăn 23SP Cát Tường

2.450.800₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc ( Hoa hồng đen khắc nổi)

Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc ( Hoa hồng đen khắc nổi)

3.729.000₫

Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc bao gồm: - Chén cơm : 6 chiếc - Đĩa lót cơm : 6 chiếc - Chén chấm 9cm: 6 chiếc - Muỗng : 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 2 chiếc - Đĩa súp 23cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Bóng Bay

Bộ đồ ăn 22SP Bóng Bay

1.065.900₫

Chi tiết: Chén cơm: 6 cái Dĩa lót chén cơm: 6 cái Chén nước chấm 6 cái Dĩa tròn 22 cm: 1 cái Dĩa tròn 26 cm: 1 cái Dĩa sâu lòng...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Hoa hồng

Bộ đồ ăn 30SP Hoa hồng

2.519.000₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm hoa văn Hoa hồng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Hồn Việt

Bộ đồ ăn 30SP Hồn Việt

5.874.000₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm hoa văn Hồn Việt, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ bạc

Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ bạc

3.194.400₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm Đài các Chỉ bạc, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Cỏ tím

Bộ đồ ăn 22SP Cỏ tím

943.800₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Daisy Cỏ tím, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

669.900₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Daisy trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

2.326.500₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Hương biển kem, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23Sp Lá xanh

Bộ đồ ăn 23Sp Lá xanh

1.540.000₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Lá xanh, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23Sp Quả chanh

Bộ đồ ăn 23Sp Quả chanh

1.356.300₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Quả chanh, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

949.300₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc -...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Phúc Lộc Thọ

Bộ đồ ăn 22SP Phúc Lộc Thọ

1.058.200₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc -...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Tứ quý

Bộ đồ ăn 22SP Tứ quý

1.058.200₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc -...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Vinh quy nhạt

Bộ đồ ăn 22SP Vinh quy nhạt

993.300₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc -...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Chim Lạc

Bộ đồ ăn 22SP Chim Lạc

942.700₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Jas trắng

Bộ đồ ăn 22SP Jas trắng

695.200₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Jasmine trắng bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc...

Thêm vào giỏ hàng