BỘ ĐỒ ĂN 6 NGƯỜI

Bộ đồ ăn 23SP Hương Biển Kem

Bộ đồ ăn 23SP Hương Biển Kem

3.421.000₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

1.801.800₫

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt bao gồm:  - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa súp 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 9SP Jasmine IP Viền chỉ vàng

Bộ đồ ăn 9SP Jasmine IP Viền chỉ vàng

498.300₫

hất lượng sản phẩm · Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước · Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng · Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày · Lớp mẹn phủ bảo vệ : trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP May Mắn

Bộ đồ ăn 24SP May Mắn

1.490.500₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm May mắn, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc - Tô thấp 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ Vàng

Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ Vàng

4.251.500₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 2 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc - Đĩa súp 23cm: 2 chiếc - Tô 26cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP  Cát Tường

Bộ đồ ăn 23SP Cát Tường

3.785.100₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc ( Hoa hồng đen khắc nổi)

Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc ( Hoa hồng đen khắc nổi)

6.882.700₫

Bộ đồ ăn 30SP Sago Dạ Khắc bao gồm: - Chén cơm : 6 chiếc - Đĩa lót cơm : 6 chiếc - Chén chấm 9cm: 6 chiếc - Muỗng : 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 2 chiếc - Đĩa súp 23cm:  6 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc - Tô cao 19cm : 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Bóng Bay

Bộ đồ ăn 24SP Bóng Bay

1.612.600₫

Chi tiết: Chén cơm: 8 cái Dĩa lót chén cơm: 6 cái  Chén nước chấm 6 cái  Dĩa tròn 22 cm: 1 cái  Dĩa tròn 26 cm: 1 cái  Dĩa sâu lòng 23 cm: 1 cái  Tô trung 20 cm: 1 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Hoa hồng

Bộ đồ ăn 30SP Hoa hồng

4.261.400₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm hoa văn Hoa hồng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 2 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc - Đĩa súp 23cm: 2 chiếc - Tô cao 19cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Hồn Việt

Bộ đồ ăn 30SP Hồn Việt

7.883.700₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm hoa văn Hồn Việt, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 2 chiếc - Đĩa tròn 28cm: 1 chiếc - Đĩa súp 23cm: 2 chiếc - Tô 23cm: 1...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ bạc

Bộ đồ ăn 30SP Đài các Chỉ bạc

4.108.500₫

Bộ đồ ăn 30 sản phẩm Đài các Chỉ bạc, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Thìa súp: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 2 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 1 chiếc - Tô 26cm: 1...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Cỏ tím

Bộ đồ ăn 24SP Cỏ tím

1.438.800₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Daisy Cỏ tím, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 26cm: 1 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

856.900₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Daisy trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 26cm: 1 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

3.137.200₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Hương biển kem, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23Sp Lá xanh

Bộ đồ ăn 23Sp Lá xanh

1.998.700₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Lá xanh, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23Sp Quả chanh

Bộ đồ ăn 23Sp Quả chanh

1.801.800₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Quả chanh, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

1.212.200₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Phúc Lộc Thọ

Bộ đồ ăn 24SP Phúc Lộc Thọ

1.485.000₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc - Tô thấp 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Tứ quý

Bộ đồ ăn 24SP Tứ quý

1.485.000₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc - Tô thấp 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Vinh quy nhạt

Bộ đồ ăn 24SP Vinh quy nhạt

1.417.900₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc - Tô thấp 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Chim Lạc

Bộ đồ ăn 24SP Chim Lạc

1.358.500₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Jasmine trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc - Tô thấp 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Jas trắng

Bộ đồ ăn 24SP Jas trắng

895.400₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Jasmine trắng bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 1 chiếc - Tô thấp 20cm: 1 chiếc    

Thêm vào giỏ hàng