Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

1.801.800₫

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt bao gồm: 

- Bát cơm: 6 chiếc

- Đĩa lót: 6 chiếc

- Chén chấm: 6 chiếc

- Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc

- Đĩa súp 23cm: 1 chiếc

- Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc

- Tô 20cm: 1 chiếc