Camellia

Bộ đồ ăn 23SP Hương Biển Kem

Bộ đồ ăn 23SP Hương Biển Kem

3.358.800₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt

1.769.040₫

Bộ đồ ăn 23SP Quả Ngọt bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa súp 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 27cm: 2 chiếc ...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP  Cát Tường

Bộ đồ ăn 23SP Cát Tường

3.716.280₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

Bộ đồ ăn 23SP Kết duyên

3.080.160₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Hương biển kem, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23Sp Lá xanh

Bộ đồ ăn 23Sp Lá xanh

1.962.360₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Lá xanh, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23Sp Quả chanh

Bộ đồ ăn 23Sp Quả chanh

1.769.040₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, hoa văn Quả chanh, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm:...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

Bộ đồ ăn 23SP Camellia trắng

1.190.160₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm, Camellia, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 20cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc -...

Thêm vào giỏ hàng