Daisy

Tô gấm 16cm Daisy

Tô gấm 16cm Daisy

60.500₫

Tô gấm Daisy gồm các cỡ : -Tô gấm 16cm Daisy: 60.500đ -Tô gấm 18cm Daisy: 77.000đ -Tô gấm 20cm Daisy: 95.700đ -Tô gấm 23cm Daisy: 139.700đ -Tô gấm 27cm Daisy: 240.900đ

Thêm vào giỏ hàng
Tách Cappuccino 0.22L Daisy

Tách Cappuccino 0.22L Daisy

58.300₫

Tách Cappuccino Daisy gồm các cỡ: Tách Cappuccino 0.22L Daisy : 58.300đ Tách Cappuccino 0.28L Daisy : 68.200đ  

Thêm vào giỏ hàng
Tách Espresso 0.07L Daisy

Tách Espresso 0.07L Daisy

35.200₫

Tách Espresso Daisy gồm các cỡ: Tách Espresso 0.07L Daisy: 35.200đ Tách Espresso 0.15L Daisy: 48.400đ  

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

31.900₫

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ: - Dĩa tròn ảo 16cm: 31.900đ - Dĩa tròn ảo 18cm: 45.100đ - Dĩa tròn ảo 20cm: 60.500đ - Dĩa tròn ảo 22cm: 75.900đ - Dĩa tròn ảo 26cm: 105.600đ - Dĩa tròn ảo 28cm: 151.800đ - Dĩa tròn ảo 31cm: 188.100đ - Dĩa tròn ảo 35cm: 319.000đ - Dĩa tròn ảo...

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Daisy 1.0L

Thố + nắp Daisy 1.0L

267.300₫

Thố có nắp Daisy gồm các cỡ: - 0.23L: 91.300VNĐ - 0.33L: 103.400VNĐ - 0.52L: 133.100VNĐ - 0.88L: 168.300VNĐ - 1.0L: 267.300VNĐ - 1.8L: 424.600VNĐ - 3.0L: 580.800VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao Daisy 20cm

Tô cao Daisy 20cm

229.900₫

Tô cao Daisy gồm các cỡ: - 20cm: 229.900VNĐ - 23cm: 348.700VNĐ - 26cm: 520.300VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô trung Daisy 15cm

Tô trung Daisy 15cm

71.500₫

Tô trung Daisy gồm các cỡ: - 15cm: 71.500VNĐ - 18cm: 101.200VNĐ - 20cm: 111.100VNĐ - 23cm: 160.600VNĐ - 26cm: 248.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Daisy 18cm

Tô thấp Daisy 18cm

94.600₫

Tô thấp Daisy gồm các cỡ: - Tô thấp 18cm: 94.600VNĐ - Tô thấp 20cm: 105.600VNĐ - Tô thấp 23cm: 137.500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

108.900₫

Đĩa chữ nhật lá gồm các cỡ: - 22cm*13cm: 108.900VNĐ - 25cm*17cm: 159.500VNĐ - 30cm*17cm: 188.100VNĐ - 33cm*18cm: 212.300VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông lá Daisy 16cm

Đĩa vuông lá Daisy 16cm

77.000₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ: - Vuông lá 16cm: 77.000đ - Vuông lá 18cm: 103.400đ - Vuông lá 22cm: 136.400đ - Vuông lá 25cm: 169.400đ - Vuông lá 27cm: 202.400đ - Vuông lá 29cm: 229.900đ    

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

81.400₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ: - Vuông ảo 18cm: 81.400đ - Vuông ảo 21cm: 101.200đ - Vuông ảo 25cm: 140.800đ - Vuông ảo 27cm: 173.800đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Daisy 25cm

Đĩa oval Daisy 25cm

111.100₫

Đĩa oval ảo Daisy gồm các cỡ: - Oval ảo 21cm: 84.700VNĐ - Oval ảo 25cm: 111.100VNĐ - Oval ảo 28cm: 133.100VNĐ - Oval ảo 32cm: 193.600VNĐ - Oval ảo 37cm: 278.300VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

48.400₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ: - Sâu lòng 18cm: 48.400đ - Sâu lòng 21cm: 82.500đ - Sâu lòng 23cm: 92.400đ - Sâu lòng 25cm: 127.600đ - Sâu lòng 27cm: 160.600đ - Sâu lòng 31cm: 213.400đ

Thêm vào giỏ hàng