Daisy

Tô gấm 16cm Daisy

Tô gấm 16cm Daisy

59.400₫

Tô gấm Daisy gồm các cỡ : -Tô gấm 16cm Daisy: 59.400đ -Tô gấm 18cm Daisy: 75.600đ -Tô gấm 20cm Daisy: 93.960đ -Tô gấm 23cm Daisy: 137.160đ -Tô gấm 27cm Daisy: 236.520đ

Thêm vào giỏ hàng
Tách Cappuccino 0.22L Daisy

Tách Cappuccino 0.22L Daisy

57.240₫

Tách Cappuccino Daisy gồm các cỡ: Tách Cappuccino 0.22L Daisy : 57.240đ Tách Cappuccino 0.28L Daisy : 66.960đ

Thêm vào giỏ hàng
Tách Espresso 0.07L Daisy

Tách Espresso 0.07L Daisy

34.560₫

Tách Espresso Daisy gồm các cỡ: Tách Espresso 0.07L Daisy: 34.560đ Tách Espresso 0.15L Daisy: 47.520d

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

31.320₫

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ: - Dĩa tròn ảo 16cm: 31.320đ - Dĩa tròn ảo 18cm: 44.280đ - Dĩa tròn ảo 20cm: 59.400đ - Dĩa tròn ảo 22cm: 74.520đ - Dĩa tròn ảo 26cm: 103.680đ - Dĩa tròn ảo 28cm: 149.040đ...

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Daisy 1.0L

Thố + nắp Daisy 1.0L

262.440₫

Thố có nắp Daisy gồm các cỡ: - 0.23L: 89.640VNĐ - 0.33L: 101.520VNĐ - 0.52L: 130.680VNĐ - 0.88L: 165.240VNĐ - 1.0L: 262.440VNĐ - 1.8L: 416.880VNĐ - 3.0L: 570.240VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao Daisy 20cm

Tô cao Daisy 20cm

225.720₫

Tô cao Daisy gồm các cỡ: - 20cm: 225.720VNĐ - 23cm: 342.360VNĐ - 26cm: 510.840VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô trung Daisy 15cm

Tô trung Daisy 15cm

70.200₫

Tô trung Daisy gồm các cỡ: - 15cm: 70.200VNĐ - 18cm: 99.360VNĐ - 20cm: 109.080VNĐ - 23cm: 157.680VNĐ - 26cm: 244.080VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Daisy 18cm

Tô thấp Daisy 18cm

92.880₫

Tô thấp Daisy gồm các cỡ: - Tô thấp 18cm: 92.880VNĐ - Tô thấp 20cm: 103.680VNĐ - Tô thấp 23cm: 135.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

106.920₫

Đĩa chữ nhật lá gồm các cỡ: - 22cm*13cm: 106.920VNĐ - 25cm*17cm: 156.600VNĐ - 30cm*17cm: 184.680VNĐ - 33cm*18cm: 208.440VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông lá Daisy 16cm

Đĩa vuông lá Daisy 16cm

75.600₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ: - Vuông lá 16cm: 75.600đ - Vuông lá 18cm: 101.520đ - Vuông lá 22cm: 133.920đ - Vuông lá 25cm: 166.320đ - Vuông lá 27cm: 198.720đ - Vuông lá 29cm: 225.720đ ...

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

79.920₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ: - Vuông ảo 18cm: 79.920đ - Vuông ảo 21cm: 99.360đ - Vuông ảo 25cm: 138.240đ - Vuông ảo 27cm: 170.640đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Daisy 25cm

Đĩa oval Daisy 25cm

109.080₫

Đĩa oval ảo Daisy gồm các cỡ: - Oval ảo 21cm: 83.160VNĐ - Oval ảo 25cm: 109.080VNĐ - Oval ảo 28cm: 130.680VNĐ - Oval ảo 32cm: 190.080VNĐ - Oval ảo 37cm: 273.240VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

47.520₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ: - Sâu lòng 18cm: 47.520đ - Sâu lòng 21cm: 81.000đ - Sâu lòng 23cm: 90.720đ - Sâu lòng 25cm: 125.280đ - Sâu lòng 27cm: 157.680đ - Sâu lòng 31cm: 209.520đ

Thêm vào giỏ hàng