HÀNG TRẮNG

Tô gấm 16cm Daisy

Tô gấm 16cm Daisy

55.000₫

Tô gấm Daisy gồm các cỡ : -Tô gấm 16cm Daisy: 47.300đ -Tô gấm 18cm Daisy: 60.500đ -Tô gấm 20cm Daisy: 86.900đ -Tô gấm 23cm Daisy: 126.500đ -Tô gấm 27cm Daisy: 190.300đ

Thêm vào giỏ hàng
Tách Cappuccino 0.22L Daisy

Tách Cappuccino 0.22L Daisy

52.800₫

Tách Cappuccino Daisy gồm các cỡ: Tách Cappuccino 0.22L Daisy : 52.800đ Tách Cappuccino 0.28L Daisy : 61.600đ

Thêm vào giỏ hàng
Tách Espresso 0.07L Daisy

Tách Espresso 0.07L Daisy

31.900₫

Tách Espresso Daisy gồm các cỡ: Tách Espresso 0.07L Daisy: 31.900đ Tách Espresso 0.15L Daisy: 44.000

Thêm vào giỏ hàng
Thố  + nắp Jas trắng 15cm

Thố + nắp Jas trắng 15cm

215.600₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 15cm: 215.600VNĐ - Thố 18cm: 308.000VNĐ - Thố 22cm: 462.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Khay khăn Jas 13cm*7cm

Khay khăn Jas 13cm*7cm

29.700₫

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 8cm (có nắp)

Lọ tăm 8cm (có nắp)

71.500₫

Lọ tăm + nắp 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

28.600₫

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ: - Dĩa tròn ảo 16cm: 28.600đ - Dĩa tròn ảo 18cm: 37.400đ - Dĩa tròn ảo 22cm: 63.800đ - Dĩa tròn ảo 26cm: 80.300đ - Dĩa tròn ảo 31cm: 130.900đ - Dĩa tròn ảo 35cm: 242.000đ...

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Daisy 1.0L

Thố + nắp Daisy 1.0L

207.900₫

Thố có nắp Daisy gồm các cỡ: - 1.0L: 207.900VNĐ - 1.8L: 297.000VNĐ - 3.0L: 456.500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Daisy 0.33L

Thố + nắp Daisy 0.33L

82.500₫

Thố có nắp gồm các cỡ: - 0.33L : 69,300VNĐ - 0.52L: 104,500VNĐ - 0.88L: 129,800VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao Daisy 20cm

Tô cao Daisy 20cm

171.600₫

Tô cao Daisy gồm các cỡ: - 20cm: 143,000VNĐ - 23cm: 316.800VNĐ - 26cm: 473,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô trung Daisy 15cm

Tô trung Daisy 15cm

57.200₫

Tô trung Daisy gồm các cỡ: - 15cm: 57.200VNĐ - 18cm: 82.500VNĐ - 20cm: 101.200VNĐ - 23cm: 146.300VNĐ - 26cm: 225.500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Daisy 18cm

Tô thấp Daisy 18cm

70.400₫

Tô thấp Daisy gồm các cỡ: - Tô thấp 18cm: 70.400VNĐ - Tô thấp 20cm: 86.900VNĐ - Tô thấp 23cm: 108,900VNĐ - Tô thấp 26cm: 165,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

82.500₫

Đĩa chữ nhật lá gồm các cỡ: - 22cm*13cm: 82.500VNĐ - 25cm*17cm: 107.800VNĐ - 30cm*17cm: 146.300VNĐ - 33cm*18cm: 192.500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông lá Daisy 16cm

Đĩa vuông lá Daisy 16cm

70.400₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ: - Vuông lá 16cm: 70.400đ - Vuông lá 18cm: 81.400đ - Vuông lá 22cm: 107.800đ - Vuông lá 25cm: 133.100đ - Vuông lá 27cm: 159.500đ - Vuông lá 29cm: 209.000đ ...

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

73.700₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ: - Vuông ảo 18cm: 73.700đ - Vuông ảo 21cm: 92.400đ - Vuông ảo 25cm: 115.500đ - Vuông ảo 27cm: 133.100đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Daisy 25cm

Đĩa oval Daisy 25cm

101.200₫

Đĩa oval ảo Daisy gồm các cỡ: - Oval ảo 25cm: 101.200VNĐ - Oval ảo 28cm: 121.000VNĐ - Oval ảo 32cm: 146.300VNĐ

Thêm vào giỏ hàng