HÀNG TRẮNG

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Khay khăn Jas 13cm*7cm

25.300₫

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 8cm (có nắp)

Lọ tăm 8cm (có nắp)

61.600₫

Lọ tăm + nắp 8cm: 61.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

24.200₫

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ: - Dĩa tròn ảo 16cm: 24,200 - Dĩa tròn ảo 18cm: 31,900 - Dĩa tròn ảo 22cm: 57,200 - Dĩa tròn ảo 26cm: 71,500

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Daisy 1.0L

Thố + nắp Daisy 1.0L

176.000₫

Thố có nắp Daisy gồm các cỡ: - 1.0L: 176.000VNĐ - 1.8L: 247,500VNĐ - 3.0L: 379,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Daisy 0.33L

Thố + nắp Daisy 0.33L

69.300₫

Thố có nắp gồm các cỡ: - 0.33L : 69,300VNĐ - 0.52L: 104,500VNĐ - 0.88L: 129,800VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao Daisy 20cm

Tô cao Daisy 20cm

143.000₫

Tô cao Daisy gồm các cỡ: - 20cm: 143,000VNĐ - 23cm: 264,000VNĐ - 26cm: 407,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô trung Daisy 15cm

Tô trung Daisy 15cm

49.500₫

Tô trung Daisy gồm các cỡ: - 15cm: 49,500VNĐ - 18cm: 71,500VNĐ - 20cm: 88,000VNĐ - 23cm: 126,500VNĐ - 26cm: 192,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Daisy 18cm

Tô thấp Daisy 18cm

60.500₫

Tô thấp Daisy gồm các cỡ: - Tô thấp 18cm: 60,500VNĐ - Tô thấp 20cm: 74,800VNĐ - Tô thấp 23cm: 108,900VNĐ - Tô thấp 26cm: 165,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

Đĩa chữ nhật lá Daisy 22*13cm

71.500₫

Đĩa chữ nhật lá gồm các cỡ: - 22cm*13cm: 71,500VNĐ - 25cm*17cm: 93,500VNĐ - 30cm*17cm: 126,500VNĐ - 33cm*18cm: 174,900VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông lá Daisy 16cm

Đĩa vuông lá Daisy 16cm

60.500₫

Đĩa vuông lá Daisy gồm các cỡ: - Vuông lá 16cm: 60,500VNĐ - Vuông lá 18cm: 69,300VNĐ - Vuông lá 22cm: 93,500VNĐ - Vuông lá 25cm: 115,500VNĐ - Vuông lá 27cm: 137,500VNĐ - Vuông lá 29cm: 181,500VNĐ ...

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

Đĩa vuông ảo Daisy 18cm

63.800₫

Đĩa vuông ảo Daisy gồm các cỡ: - Vuông ảo 18cm: 63,800VNĐ - Vuông ảo 21cm: 80,300VNĐ - Vuông ảo 25cm: 99,000VNĐ - Vuông ảo 27cm: 115,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Daisy 25cm

Đĩa oval Daisy 25cm

88.000₫

Đĩa oval ảo Daisy gồm các cỡ: - Oval ảo 25cm: 88,000VNĐ - Oval ảo 28cm: 104,500VNĐ - Oval ảo 32cm: 126,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

Đĩa sâu lòng Daisy 18cm

37.400₫

Đĩa sâu lòng Daisy gồm các cỡ: - Sâu lòng 18cm: 37,400VNĐ - Sâu lòng 21cm: 59,400VNĐ - Sâu lòng 23cm: 66,000VNĐ - Sâu lòng 25cm: 82,500VNĐ - Sâu lòng 27cm: 101,200VNĐ - Sâu lòng 31cm: 126,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp Came 20cm

Đĩa súp Came 20cm

68.200₫

Đĩa súp Camellia gồm các cỡ: - Đĩa súp 20cm: 68,200VNĐ - Đĩa sup 23cm: 82,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Came 25cm

Đĩa oval Came 25cm

94.600₫

Đĩa oval/elip Came gồm các cỡ: - Oval 25cm: 94,600VNĐ - Oval 28cm: 112,200VNĐ - Oval 32cm: 143,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Came 18cm

Đĩa tròn Came 18cm

38.500₫

Đĩa tròn Camellia gồm các cỡ: - Tròn 18cm: 38,500VNĐ - Tròn 20cm: 55,000VNĐ - Tròn 22cm: 68,200VNĐ - Tròn 25cm: 82,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô Came 14cm

Tô Came 14cm

55.000₫

Tô Camellia gồm các cỡ: - Tô 14cm: 55,000VNĐ - Tô 16cm: 60,500VNĐ - Tô 18cm: 84,700VNĐ - Tô 20cm: 104,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 5cm

Lọ tăm 5cm

19.800₫

Lọ tăm không nắp 5cm: 19,800VNĐ Lọ tăm + nắp 8cm: 61.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Gác muỗng - đũa

Gác muỗng - đũa

17.600₫

Gác muỗng 5cm: 12,500VNĐ Gác đũa 9cm: 7,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng