Tô trung Daisy 15cm

49.500₫

Tô trung Daisy gồm các cỡ:

- 15cm: 49,500VNĐ

- 18cm: 71,500VNĐ

- 20cm: 88,000VNĐ

- 23cm: 126,500VNĐ

- 26cm: 192,500VNĐ