Camellia

Bộ trà 0.8L Lộc Lạc

Bộ trà 0.8L Lộc Lạc

1.116.500₫

Bộ trà 0.8L Camellia Lộc Lạc bao gồm: - Bình trà dung tích 0.8L - Tách trà 0.11L: 6 cái - Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Chim Lạc

Bộ trà 0.8L Chim Lạc

1.006.500₫

Bộ trà 0.8L Chim Lạc bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Chim Lạc Vàng

Bộ trà 0.8L Chim Lạc Vàng

1.303.500₫

Bộ trà 0.8L Chim Lạc vàng bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Hoa Đào Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.8L Hoa Đào Viền chỉ vàng

1.430.000₫

Bộ trà 0.8L Hoa Đào Viền chỉ vàng bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Hoa Đào

Bộ trà 0.8L Hoa Đào

1.105.500₫

Bộ trà 0.8L Hoa đào bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Cát Tường

Bộ cà phê 1.1L Cát Tường

2.997.500₫

Bộ cà phê 1.1L Cát Tường bao gồm: + 01 Bình trà 1.1L  + 06 Tách 0.18L  + 06 Đĩa lót tách 14cm + 01 Hũ đường  8cm  + 01 Rót sữa 0.22L 

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.5L Hoa đào Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.5L Hoa đào Viền chỉ vàng

1.116.500₫

Bộ trà 0.5L Camellia Sắc xuân hoa đào  gồm: - Bình trà 0.5L - Tách trà 0.08L: 6 cái - Đĩa lót tách 11cm: 6 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Cát tường

Bộ trà 0.8L Cát tường

2.238.500₫

Bộ trà 0.8L Cát tường bao gồm: - Bình trà dung tích 0.8L - Tách trà 0.11L: 6 cái - Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.5L Chỉ xanh dương

Bộ trà 0.5L Chỉ xanh dương

676.500₫

Bộ trà 0.5L Camellia hoa văn Chỉ xanh dương gồm: - Bình trà 0.5L - Tách trà 0.08L: 6 cái - Đĩa lót tách 11cm: 6 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Hương biển kem

Bộ cà phê 1.1L Hương biển kem

2.871.000₫

Bộ cà phê Camellia 1,1L Hương Biển Kem gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Quả chanh

Bộ cà phê 1.1L Quả chanh

1.556.500₫

Bộ cà phê Camellia 1,1L Qủa Chanh gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Chỉ xanh dương

Bộ cà phê 1.1L Chỉ xanh dương

1.303.500₫

Bộ cà phê Camellia 1,1L Chỉ xanh dương gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Camellia trắng

Bộ cà phê 1.1L Camellia trắng

1.006.500₫

Bộ cà phê 1.1L Camellia Trắng gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14 cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Kết duyên

Bộ trà 0.8L Kết duyên

2.068.000₫

Bộ trà 0.8L Kết duyên bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Tứ linh

Bộ trà 0.8L Tứ linh

2.068.000₫

Bộ trà 0.8L Tứ Linh bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Hương biển kem

Bộ trà 0.8L Hương biển kem

1.875.500₫

Bộ trà 0.8L Hương biển kem bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Lá xanh

Bộ trà 0.8L Lá xanh

1.138.500₫

Bộ trà 0.8L Lá xanh bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Quả chanh

Bộ trà 0.8L Quả chanh

1.116.500₫

Bộ trà 0.8L Quả Chanh bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Quả ngọt

Bộ trà 0.8L Quả ngọt

1.116.500₫

Bộ trà 0.8L Quả ngọt bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Chỉ xanh dương

Bộ trà 0.8L Chỉ xanh dương

935.000₫

Bộ trà 0.8L Chỉ xanh dương bao gồm: - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Camellia trắng

Bộ trà 0.8L Camellia trắng

720.500₫

Bộ trà 0.8L Camellia trắng bao gồm: - Bình trà dung tích 0.8L - Tách trà 0.11L: 6 cái - Đĩa lót tách 13cm: 6 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.5L Chỉ vàng

Bộ trà 0.5L Chỉ vàng

742.500₫

Bộ trà 0.5L Camellia viền chỉ vàng bao gồm: - Bình 0.5L: 1 chiếc - Tách 0.08L: 6 chiếc - Đĩa kê 11cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng