Bộ trà 0.5L Chỉ vàng

742.500₫

Bộ trà 0.5L dáng tròn viền chỉ vàng

Bộ trà 0.5L Camellia viền chỉ vàng bao gồm:

- Bình 0.5L: 1 chiếc

- Tách 0.08L: 6 chiếc

- Đĩa kê 11cm: 6 chiếc