Bộ cà phê 1.1L Cát Tường

2.997.500₫

Bộ cà phê 1.1L Cát Tường bao gồm:

+ 01 Bình trà 1.1L 

+ 06 Tách 0.18L 

+ 06 Đĩa lót tách 14cm

+ 01 Hũ đường  8cm 

+ 01 Rót sữa 0.22L 

Bộ cà phê 1.1L Cát Tường bao gồm:

+ 01 Bình trà 1.1L 

+ 06 Tách 0.18L 

+ 06 Đĩa lót tách 14cm

+ 01 Hũ đường  8cm 

+ 01 Rót sữa 0.22L