Jasmine

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine May mắn

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine May mắn

2.136.200₫

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine May mắn bao gồm: Chén cơm: 10 chiếc Đĩa lót : 10chiếc Chén chấm 9cm: 10 chiếc Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc Đĩa súp 23cm: 2 chiếc Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Trắng

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Trắng

1.290.300₫

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Trắng bao gồm: Chén cơm: 10 chiếc Đĩa lót : 10chiếc Chén chấm 9cm: 10 chiếc Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc Đĩa súp 23cm: 2 chiếc Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Chỉ Xanh Lá

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Chỉ Xanh Lá

1.764.400₫

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Chỉ Xanh Lá bao gồm: Chén cơm: 10 chiếc Đĩa lót : 10chiếc Chén chấm 9cm: 10 chiếc Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc Đĩa súp 23cm: 2 chiếc Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 35SP Tứ quý

Bộ đồ ăn 35SP Tứ quý

2.137.300₫

Bộ đồ ăn 35 sản phẩm, hoa văn Tứ quý, dùng cho 10 người bao gồm: - Bát cơm: 10 chiếc - Đĩa lót: 10 chiếc - Chén chấm: 10 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc - Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 35SP Phúc lộc thọ

Bộ đồ ăn 35SP Phúc lộc thọ

2.137.300₫

Bộ đồ ăn 35 sản phẩm, hoa văn Phúc lộc thọ, dùng cho 10 người bao gồm: - Bát cơm: 10 chiếc - Đĩa lót: 10 chiếc - Chén chấm: 10 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc - Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 35SP Vinh quy nhạt

Bộ đồ ăn 35SP Vinh quy nhạt

2.036.100₫

Bộ đồ ăn 35 sản phẩm, hoa văn Vinh quy nhạt, dùng cho 10 người bao gồm: - Bát cơm: 10 chiếc - Đĩa lót: 10 chiếc - Chén chấm: 10 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc - Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 35SP Chim lạc

Bộ đồ ăn 35SP Chim lạc

1.952.500₫

Bộ đồ ăn 35 sản phẩm, hoa văn Chim lạc, dùng cho 10 người bao gồm: - Bát cơm: 10 chiếc - Đĩa lót: 10 chiếc - Chén chấm: 10 chiếc - Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc - Tô cao 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng