Bộ đồ ăn 35SP Jasmine May mắn

2.136.200₫

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine May mắn bao gồm:

Chén cơm: 10 chiếc

Đĩa lót : 10chiếc

Chén chấm 9cm: 10 chiếc

Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc

Đĩa súp 23cm: 2 chiếc

Tô cao 20cm: 1 chiếc