Bộ đồ ăn 35SP Vinh quy nhạt

2.036.100₫

Bộ đồ ăn 35 sản phẩm, hoa văn Vinh quy nhạt, dùng cho 10 người bao gồm:

- Bát cơm: 10 chiếc

- Đĩa lót: 10 chiếc

- Chén chấm: 10 chiếc

- Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc

- Đĩa sâu 23cm: 2 chiếc

- Tô cao 20cm: 1 chiếc