BÁT ĐĨA LẺ MINH LONG

Tô gấm 16cm Daisy

Tô gấm 16cm Daisy

60.500₫

Tô gấm Daisy gồm các cỡ : -Tô gấm 16cm Daisy: 60.500đ -Tô gấm 18cm Daisy: 77.000đ -Tô gấm 20cm Daisy: 95.700đ -Tô gấm 23cm Daisy: 139.700đ -Tô gấm 27cm Daisy: 240.900đ

Thêm vào giỏ hàng
Tách Cappuccino 0.22L Daisy

Tách Cappuccino 0.22L Daisy

58.300₫

Tách Cappuccino Daisy gồm các cỡ: Tách Cappuccino 0.22L Daisy : 58.300đ Tách Cappuccino 0.28L Daisy : 68.200đ  

Thêm vào giỏ hàng
Tách Espresso 0.07L Daisy

Tách Espresso 0.07L Daisy

35.200₫

Tách Espresso Daisy gồm các cỡ: Tách Espresso 0.07L Daisy: 35.200đ Tách Espresso 0.15L Daisy: 48.400đ  

Thêm vào giỏ hàng
Thố  + nắp Jas trắng 15cm

Thố + nắp Jas trắng 15cm

286.000₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 15cm: 286.000VNĐ - Thố 18cm: 418.000VNĐ - Thố 22cm: 612.700VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Khay khăn Jas 13cm*7cm

Khay khăn Jas 13cm*7cm

33.000₫

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 8cm (có nắp)

Lọ tăm 8cm (có nắp)

79.200₫

Lọ tăm + nắp 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval 32cm Kết duyên

Đĩa oval 32cm Kết duyên

524.700₫

- 32cm: 524.700VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn 20cm Kết duyên

Đĩa tròn 20cm Kết duyên

180.400₫

Đĩa tròn Kết duyên có các cỡ sau: - 20cm: 180.400VNĐ - 22cm: 213.400VNĐ -25cm: 260.700VNĐ -27cm:387.200VNĐ  

Thêm vào giỏ hàng
Chén cơm 11cm Kết duyên

Chén cơm 11cm Kết duyên

110.000₫

Chén cơm 11cm Kết duyên: 110.000VNĐ Chén cơm 12cm Kết duyên: 116.600VNĐ  

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

31.900₫

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ: - Dĩa tròn ảo 16cm: 31.900đ - Dĩa tròn ảo 18cm: 45.100đ - Dĩa tròn ảo 20cm: 60.500đ - Dĩa tròn ảo 22cm: 75.900đ - Dĩa tròn ảo 26cm: 105.600đ - Dĩa tròn ảo 28cm: 151.800đ - Dĩa tròn ảo 31cm: 188.100đ - Dĩa tròn ảo 35cm: 319.000đ - Dĩa tròn ảo...

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

166.100₫

- Đĩa oval 25cm: 166.100đ - Đĩa oval 28cm: 217.800đ - Đĩa oval 32cm: 266.200đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp 20cm Chỉ xanh dương

Đĩa súp 20cm Chỉ xanh dương

105.600₫

- Đĩa súp 20cm: 105.600đ - Đĩa súp 23cm: 125.400đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn 18cm Chỉ xanh dương

Đĩa tròn 18cm Chỉ xanh dương

59.400₫

- Đĩa tròn 18cm: 59.400đ - Đĩa tròn 20cm:85.800đ - Đĩa tròn 22cm: 110.000đ - Đĩa tròn 25cm: 147.400đ - Đĩa tròn 27cm: 200.200đ - Đĩa tròn 31cm: 248.600đ  

Thêm vào giỏ hàng