Phúc lộc thọ

Tô cao Phúc lộc thọ 15cm

Tô cao Phúc lộc thọ 15cm

125.400₫

Tô cao Phúc lộc thọ gồm các cỡ: - 15cm: 125.400 VNĐ - 18cm: 165.000VNĐ - 20cm: 213.400VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Phúc lộc thọ 25cm

Đĩa oval Phúc lộc thọ 25cm

183.700₫

Đĩa oval Phúc lộc thọ gồm các cỡ: - 25cm: 183.700VNĐ - 28cm: 249.700VNĐ - 32cm: 298.100VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp Phúc lộc thọ 20cm

Đĩa súp Phúc lộc thọ 20cm

130.900₫

Đĩa súp Phúc lộc thọ gồm các cỡ: -17cm: 94.600VNĐ - 20cm: 130.900VNĐ - 23cm: 152.900VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Phúc lộc thọ 18cm

Đĩa tròn Phúc lộc thọ 18cm

71.500₫

Đĩa tròn Phúc lộc thọ gồm các cỡ: - 18cm: 71.500VNĐ - 20cm: 103.400VNĐ - 22cm: 124.300VNĐ - 25cm: 156.200VNĐ -28cm: 227.700VNĐ -31cm: 304.700VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Bát cơm Phúc lộc thọ 11cm

Bát cơm Phúc lộc thọ 11cm

48.400₫

- Bát súp 10cm: 46.200VNĐ - Bát sốt 9cm (bát mắm): 36.300VNĐ

Thêm vào giỏ hàng