Tô cao Phúc lộc thọ 15cm

125.400₫

Tô cao Phúc lộc thọ gồm các cỡ:

- 15cm: 125.400 VNĐ

- 18cm: 165.000VNĐ

- 20cm: 213.400VNĐ