Đĩa oval Phúc lộc thọ 25cm

129.800₫

Đĩa oval Phúc lộc thọ gồm các cỡ:

- 25cm: 129,800VNĐ

- 28cm: 156,200VNĐ

- 32cm: 198,000VNĐ