Đĩa tròn Phúc lộc thọ 18cm

71.500₫

Đĩa tròn Phúc lộc thọ gồm các cỡ:

- 18cm: 71.500VNĐ

- 20cm: 103.400VNĐ

- 22cm: 124.300VNĐ

- 25cm: 156.200VNĐ

-28cm: 227.700VNĐ

-31cm: 304.700VNĐ