Thố + nắp Phúc lộc thọ 15cm

291.500₫

Thố + nắp Phúc lộc thọ gồm các cỡ:

- 15cm: 291.500VNĐ

- 18cm: 412.500VNĐ

- 22cm: 627.000VNĐ