Đài các

Bộ cà phê 1.3L Đài các Chỉ vàng (Tô quai)

Bộ cà phê 1.3L Đài các Chỉ vàng (Tô quai)

5.778.000₫

Bộ tcà phê 1.3L Đài Các Chỉ vàng (Tô quai) bao gồm: - Bình trà 1.3L - Tách 0.18L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 15.5cm: 6 chiếc - Chén đường 10cm: 1 chiếc - Rót sữa 0.22L: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Đài các Trang trí hoa (Tô quai)

Bộ cà phê 1.3L Đài các Trang trí hoa (Tô quai)

8.640.000₫

Bộ trà bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Hũ đường, 1 Rót sữa Chất lượng sản phẩm: ...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Đài các Trang trí hoa vàng

Bộ cà phê 1.3L Đài các Trang trí hoa vàng

6.534.000₫

Bộ trà bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Hũ đường, 1 Rót sữa Chất lượng sản phẩm: ...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Đài các Trang trí hoa bạc

Bộ cà phê 1.3L Đài các Trang trí hoa bạc

6.534.000₫

Bộ trà bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Hũ đường, 1 Rót sữa Chất lượng sản phẩm: ...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Đài các Chỉ bạc

Bộ cà phê 1.3L Đài các Chỉ bạc

4.752.000₫

Bộ trà bao gồm: 01 Bình Trà 13l đài các chỉ bạc 06 Tách Trà đài các chỉ bạc 06 Dĩa lót tách trà đài các chỉ bạc 01 hũ đường đài các...

Thêm vào giỏ hàng