Bộ cà phê 1.3L Đài các Chỉ vàng (Tô quai)

5.885.000₫

Bộ tcà phê 1.3L Đài Các Chỉ vàng (Tô quai) bao gồm:

- Bình trà 1.3L

- Tách 0.18L: 6 chiếc

- Đĩa lót tách 15.5cm: 6 chiếc

- Chén đường 10cm: 1 chiếc

- Rót sữa 0.22L: 1 chiếc