Daisy

Bộ đồ ăn 24SP Bóng Bay

Bộ đồ ăn 24SP Bóng Bay

1.612.600₫

Chi tiết: Chén cơm: 8 cái Dĩa lót chén cơm: 6 cái  Chén nước chấm 6 cái  Dĩa tròn 22 cm: 1 cái  Dĩa tròn 26 cm: 1 cái  Dĩa sâu lòng 23 cm: 1 cái  Tô trung 20 cm: 1 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 24SP Cỏ tím

Bộ đồ ăn 24SP Cỏ tím

1.438.800₫

Bộ đồ ăn 24 sản phẩm Daisy Cỏ tím, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 8 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 26cm: 1 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

856.900₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Daisy trắng, dùng cho 6 người bao gồm: - Bát cơm: 6 chiếc - Đĩa lót: 6 chiếc - Chén chấm: 6 chiếc - Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc - Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc - Đĩa tròn 26cm: 1 chiếc - Tô 20cm: 1 chiếc

Thêm vào giỏ hàng