Bộ đồ ăn 22SP Daisy trắng

856.900₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Daisy trắng, dùng cho 6 người bao gồm:

- Bát cơm: 6 chiếc

- Đĩa lót: 6 chiếc

- Chén chấm: 6 chiếc

- Đĩa tròn 22cm: 1 chiếc

- Đĩa sâu 23cm: 1 chiếc

- Đĩa tròn 26cm: 1 chiếc

- Tô 20cm: 1 chiếc