Bộ đồ ăn 22SP Bóng Bay

1.499.300₫

Chi tiết:
Chén cơm: 6 cái
Dĩa lót chén cơm: 6 cái 
Chén nước chấm 6 cái 
Dĩa tròn 22 cm: 1 cái 
Dĩa tròn 26 cm: 1 cái 
Dĩa sâu lòng 23 cm: 1 cái 
Tô trung 20 cm: 1 cái