Jasmine

Bộ trà 0.7L Jasmine Trắng

Bộ trà 0.7L Jasmine Trắng

451.000₫

Bộ trà 0,7L Jasmine Trắng, dáng vuông Bao gồm: - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine Thôn Dã

Bộ trà 0.7L Jasmine Thôn Dã

792.000₫

Bao gồm: - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng

434.500₫

Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng bao gồm: 1 Bình trà 0.35L 6 Chum trà 0.05L 1 Khay trà 24cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng

495.000₫

Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng bao gồm: 1 Bình trà 0.35L 6 Chum trà 0.05L 1 Khay trà 24cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.35L Jasmine Trắng

Bộ trà 0.35L Jasmine Trắng

319.000₫

Bộ trà 0.35L Jasmine trắng, bao gồm: - 01 Bình trà 0.35L - 06 Chum trà 0.05L - 01 Khay trà 24cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Phúc Lộc Thọ

Bộ cà phê 1.1L Phúc Lộc Thọ

990.000₫

Bộ cà phê 1.1L Phúc Lộc Thọ gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Tứ quý

Bộ cà phê 1.1L Tứ quý

990.000₫

Bộ cà phê 1.1L Tứ Qúy gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Vinh Quy Nhạt

Bộ cà phê 1.1L Vinh Quy Nhạt

902.000₫

Bộ cà phê 1.1L Vinh Quy Nhạt gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Chim lạc

Bộ cà phê 1.1L Chim lạc

858.000₫

Bộ cà phê 1.1L Chim Lạc gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Chim Lạc

Bộ trà 0.7L Chim Lạc

682.000₫

Bộ trà 0.7L Chim Lạc bao gồm: - 1 Bình trà 0.7L - 6 Tách 0.10L - 6 Đĩa lót tách 12cm

Thêm vào giỏ hàng