Jasmine

Bộ trà 0.7L Jasmine Quả Đầu mùa

Bộ trà 0.7L Jasmine Quả Đầu mùa

1.056.000₫

Bộ trà 0,7L Jasmine  Quả Đầu mùa, dáng vuông Bao gồm:  - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.7L Jasmine Viền chỉ vàng

825.000₫

Bộ trà 0.7L Jasmine Viền chỉ vàng, dáng vuông Bao gồm:  - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine chỉ xanh lá

Bộ trà 0.7L Jasmine chỉ xanh lá

759.000₫

Bộ trà 0.7L Jasmine chỉ xanh lá Bao gồm:  - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine Trắng

Bộ trà 0.7L Jasmine Trắng

577.500₫

Bộ trà 0,7L Jasmine Trắng, dáng vuông Bao gồm:  - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine Thôn Dã

Bộ trà 0.7L Jasmine Thôn Dã

1.001.000₫

Bao gồm:  - Bình trà 0.7L :1 chiếc - Tách trà 0.10L: 6 chiếc - Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng

654.500₫

Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng bao gồm: 1 Bình trà 0.35L 6 Chum trà 0.05L 1 Khay trà 24cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng

Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng

764.500₫

Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng bao gồm: 1 Bình trà 0.35L 6 Chum trà 0.05L 1 Khay trà 24cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.35L Jasmine Trắng

Bộ trà 0.35L Jasmine Trắng

462.000₫

Bộ trà 0.35L Jasmine trắng, bao gồm: - 01 Bình trà 0.35L - 06 Chum trà 0.05L - 01 Khay trà 24cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Phúc Lộc Thọ

Bộ cà phê 1.1L Phúc Lộc Thọ

1.391.500₫

Bộ cà phê 1.1L Phúc Lộc Thọ gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm  

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Tứ quý

Bộ cà phê 1.1L Tứ quý

1.391.500₫

Bộ cà phê 1.1L Tứ Qúy gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Vinh Quy Nhạt

Bộ cà phê 1.1L Vinh Quy Nhạt

1.270.500₫

Bộ cà phê 1.1L Vinh Quy Nhạt gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.1L Chim lạc

Bộ cà phê 1.1L Chim lạc

1.204.500₫

Bộ cà phê 1.1L Chim Lạc gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm  

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Tứ quý

Bộ trà 0.7L Tứ quý

1.001.000₫

Bộ trà 0.7L Tứ Quý gồm: Ấm trà 0.7L : 1 chiếc Tách trà 0,10L: 6 chiếc Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc  

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Chim Lạc

Bộ trà 0.7L Chim Lạc

869.000₫

Bộ trà 0.7L Chim Lạc bao gồm: - 1 Bình trà 0.7L - 6 Tách 0.10L - 6 Đĩa lót tách 12cm

Thêm vào giỏ hàng