Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng

764.500₫

Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng bao gồm:

1 Bình trà 0.35L

6 Chum trà 0.05L

1 Khay trà 24cm

Bộ trà 0.35L Jasmine IP Viền chỉ vàng bao gồm:

1 Bình trà 0.35L

6 Chum trà 0.05L

1 Khay trà 24cm