Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng

654.500₫

Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng, bao gồm:
- 01 Bình trà 0.35L
- 06 Chum trà 0.05L
- 01 Khay trà 24cm

Bộ trà 0.35L Jasmine Viền chỉ vàng bao gồm:

1 Bình trà 0.35L

6 Chum trà 0.05L

1 Khay trà 24cm