Bộ trà 0.7L Jasmine Thôn Dã

1.001.000₫

Bao gồm: 

- Bình trà 0.7L :1 chiếc

- Tách trà 0.10L: 6 chiếc

- Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc