Bộ trà 0.7L Jasmine Quả Đầu mùa

1.056.000₫

Bộ trà 0,7L Jasmine Quả Đầu mùa

Bao gồm: 

- Bình trà 0.7L :1 chiếc

- Tách trà 0.10L: 6 chiếc

- Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc

Bộ trà 0,7L Jasmine  Quả Đầu mùa, dáng vuông

Bao gồm: 

- Bình trà 0.7L :1 chiếc

- Tách trà 0.10L: 6 chiếc

- Đĩa lót tách 12cm: 6 chiếc