Hoàng Cung

Bộ cà phê 1.3L Sen Ngọc

Bộ cà phê 1.3L Sen Ngọc

14.080.000₫

Bộ cà phê 1.3L Sen Ngọc bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Rót sữa, 1 Hũ đường Chất lượng sản phẩm: · Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước · Loại bỏ hoàn toàn tạp...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Lạc Hồng Vàng

Bộ cà phê 1.3L Lạc Hồng Vàng

4.840.000₫

Bộ cà phê 1.3L Lạc Hồng Vàng bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Rót sữa, 1 Hũ đường Chất lượng sản phẩm: · Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước · Loại bỏ hoàn toàn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Hồn Việt Vàng

Bộ cà phê 1.3L Hồn Việt Vàng

6.534.000₫

Bộ cà phê 1.3L Hồn Việt Vàng bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Rót sữa, 1 Hũ đường Chất lượng sản phẩm: · Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước · Loại bỏ hoàn toàn...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Hồn Quê Vàng

Bộ trà 0.8L Hồn Quê Vàng

3.157.000₫

Bộ trà 0.8L Hồn Quê Vàng 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Hoàng Cung Chỉ vàng (Tô quai)

Bộ trà 0.8L Hoàng Cung Chỉ vàng (Tô quai)

3.575.000₫

Bộ trà 0.8L Hoàng Cung Viền chỉ vàng bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Hoàng Liên

Bộ cà phê 1.3L Hoàng Liên

17.105.000₫

Bộ trà bao gồm: - 1 bình trà 1.3L - 6 tách + 6 đĩa - 1 rót sữa - 1 bình đường

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Sen Vàng

Bộ trà 0.8L Sen Vàng

2.915.000₫

Bộ trà 0,8L Hoàng cung Sen vàng gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Sen vàng

Bộ cà phê 1.3L Sen vàng

4.279.000₫

Bộ cà phê 1.3L Sen vàng, bao gồm: - Bình trà dung tích 1.3L - Tách trà 0.20L: 6 cái - Đĩa lót tách: 15cm: 6 cái - Chén đường 11cm: 1 cái - Rót sữa 0.22L: 1 cái

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Hoàng Điệp

Bộ cà phê 1.3L Hoàng Điệp

4.356.000₫

Bộ trà bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Rót sữa, 1 Hũ đường Chất lượng sản phẩm: · Sản phẩm...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ cà phê 1.3L Hồn Việt

Bộ cà phê 1.3L Hồn Việt

4.840.000₫

Bộ trà bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê, 1 Rót sữa, 1 Hũ đường Chất lượng sản phẩm: · Sản phẩm...

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.8L Hồn quê

Bộ trà 0.8L Hồn quê

2.431.000₫

Bộ trà bao gồm: 1 Bình trà, 6 Tách, 6 Đĩa kê Chất lượng sản phẩm: · Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ,...

Thêm vào giỏ hàng