Bộ cà phê 1.3L Hoàng Liên

24.442.000₫

Bộ trà bao gồm:

- 1 bình trà 1.3L

- 6 tách + 6 đĩa

- 1 rót sữa

- 1 bình đường