Bộ cà phê 1.3L Sen vàng

5.929.000₫

Bộ trà 1.3L Hoàng cung, hoa văn Sen vàng, bao gồm:
- Bình trà dung tích 1.3L
- Tách trà 0.20L: 6 cái
- Đĩa lót tách: 15cm: 6 cái
- Chén đường 11cm: 1 cái
- Rót sữa 0.22L: 1 cá

Bộ cà phê 1.3L  Sen vàng, bao gồm:
- Bình trà dung tích 1.3L
- Tách trà 0.20L: 6 cái
- Đĩa lót tách: 15cm: 6 cái
- Chén đường 11cm: 1 cái
- Rót sữa 0.22L: 1 cái