Bộ trà 0.8L Hoàng Cung Chỉ vàng (Tô quai)

4.356.000₫

Bộ trà 0.8L Hoàng Cung Viền chỉ vàng bao gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm