Bộ trà 0.8L Hồn Quê Vàng

3.157.000₫

Bộ trà 0.8L Hồn Quê Vàng

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm