Chỉ xanh dương

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

117.700₫

- Đĩa oval 25cm: 117.700đ - Đĩa oval 28cm: 137.500đ - Đĩa oval 32cm: 184.800đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp 20cm Chỉ xanh dương

Đĩa súp 20cm Chỉ xanh dương

82.500₫

- Đĩa súp 20cm: 82.500đ - Đĩa súp 23cm: 99.000đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn 18cm Chỉ xanh dương

Đĩa tròn 18cm Chỉ xanh dương

46.200₫

- Đĩa tròn 18cm: 46.200đ - Đĩa tròn 20cm: 67.100đ - Đĩa tròn 22cm: 86.900đ

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

247.500₫

Thố + nắp Chỉ xanh dương gồm các cỡ: - 16cm: 247.500VNĐ - 18cm: 352.000VNĐ - 22cm: 528.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao Chỉ xanh dương 14cm

Tô cao Chỉ xanh dương 14cm

68.200₫

Tô cao Chỉ xanh dương gồm các cỡ: - 14cm: 68.200VNĐ - 16cm: 75.900VNĐ - 18cm: 104.500VNĐ - 20cm: 132.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Chỉ xanh dương 25cm

Đĩa oval Chỉ xanh dương 25cm

117.700₫

Đĩa oval Chỉ xanh dương gồm các cỡ: - 25cm: 117.700VNĐ - 28cm: 137.500VNĐ - 32cm: 184.800VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp Chỉ xanh dương 17cm

Đĩa súp Chỉ xanh dương 17cm

48.400₫

Đĩa súp Chỉ xanh dương gồm các cỡ: - 17cm: 48,400VNĐ - 20cm: 82.500VNĐ - 23cm: 99.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Chỉ xanh dương 15cm

Đĩa tròn Chỉ xanh dương 15cm

33.000₫

Đĩa tròn Chỉ xanh dương gồm các cỡ: - 15cm: 33,000VNĐ - 18cm: 46.200VNĐ - 20cm: 67.100VNĐ - 22cm: 86.900VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Bát cơm Chỉ xanh dương 12cm

Bát cơm Chỉ xanh dương 12cm

34.100₫

- Bát cơm 12cm: 23,500VNĐ - Bát cơm 11cm: 18,500VNĐ - Bát súp 10.5cm: 21,000VNĐ - Bát mắm 9.5cm: 17,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng