Chỉ xanh dương

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

163.080₫

- Đĩa oval 25cm: 163.080đ - Đĩa oval 28cm: 213.840đ - Đĩa oval 32cm: 261.360đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp 20cm Chỉ xanh dương

Đĩa súp 20cm Chỉ xanh dương

103.680₫

- Đĩa súp 20cm: 103.680đ - Đĩa súp 23cm: 123.120đ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn 18cm Chỉ xanh dương

Đĩa tròn 18cm Chỉ xanh dương

58.320₫

- Đĩa tròn 18cm: 58.320đ - Đĩa tròn 20cm: 84.240đ - Đĩa tròn 22cm: 108.000đ - Đĩa tròn 25cm: 144.720đ - Đĩa tròn 27cm: 196.560đ - Đĩa tròn 31cm: 244.080đ

Thêm vào giỏ hàng
Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

394.200₫

Thố + nắp Chỉ xanh dương gồm các cỡ: - 16cm: 394.200VNĐ - 18cm: 536.760VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Bát cơm Chỉ xanh dương 12cm

Bát cơm Chỉ xanh dương 12cm

57.240₫

- Bát cơm 12cm: 58.300VNĐ - Bát súp 10.5cm: 48.400VNĐ - Bát mắm 9.5cm: 45.100VNĐ

Thêm vào giỏ hàng