Bát cơm Chỉ xanh dương 12cm

34.100₫

- Bát cơm 12cm: 23,500VNĐ

- Bát cơm 11cm: 18,500VNĐ

- Bát súp 10.5cm: 21,000VNĐ

- Bát mắm 9.5cm: 17,500VNĐ