Bát cơm Chỉ xanh dương 12cm

58.300₫

- Bát cơm 12cm: 58.300VNĐ

- Bát súp 10.5cm: 48.400VNĐ

- Bát mắm 9.5cm: 45.100VNĐ