Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

136.400₫

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

- Đĩa oval 25cm: 117.700đ

- Đĩa oval 28cm: 158.400đ

- Đĩa oval 32cm: 207.900đ