Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

163.080₫

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

- Đĩa oval 25cm: 163.080đ

- Đĩa oval 28cm: 213.840đ

- Đĩa oval 32cm: 261.360đ