Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

117.700₫

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

- Đĩa oval 25cm: 117.700đ

- Đĩa oval 28cm: 137.500đ

- Đĩa oval 32cm: 184.800đ