Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

166.100₫

Đĩa oval 25cm Chỉ xanh dương

- Đĩa oval 25cm: 166.100đ

- Đĩa oval 28cm: 217.800đ

- Đĩa oval 32cm: 266.200đ