Jasmine

Thố  + nắp Jas trắng 15cm

Thố + nắp Jas trắng 15cm

286.000₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 15cm: 286.000VNĐ - Thố 18cm: 418.000VNĐ - Thố 22cm: 612.700VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Khay khăn Jas 13cm*7cm

Khay khăn Jas 13cm*7cm

33.000₫

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 8cm (có nắp)

Lọ tăm 8cm (có nắp)

79.200₫

Lọ tăm + nắp 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine trắng

Bộ trà 0.7L Jasmine trắng

577.500₫

Bộ trà 0.7L Jasmine trắng gồm: - 01 bình trà 0.7L - 06 tách trà 0.10L - 06 đĩa lót tách 12cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 5cm

Lọ tăm 5cm

25.300₫

Lọ tăm không nắp 5cm: 25,300VNĐ Lọ tăm + nắp 8cm: 79.200VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Gác muỗng - đũa

Gác muỗng - đũa

23.100₫

Gác muỗng 5cm: 23.100VNĐ Gác đũa 9cm: 13.200VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Thố  + nắp Jas trắng 9.7cm

Thố + nắp Jas trắng 9.7cm

84.700₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 9.7cm: 84.700VNĐ  

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp Jas trắng 17cm

Đĩa súp Jas trắng 17cm

50.600₫

Đĩa súp Jas trắng gồm các cỡ: - Đĩa súp 17cm: 50.600VNĐ - Đĩa súp 20cm: 80.300VNĐ - Đĩa súp 23cm: 92.400VNĐ  

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Jas trắng 21cm

Đĩa oval Jas trắng 21cm

84.700₫

Đĩa oval Jas trắng gồm các cỡ: - Oval 25cm: 111.100VNĐ - Oval 28cm: 159.500VNĐ - Oval 32cm: 193.600VNĐ - Oval 37cm: 278.300VNĐ - Oval 42cm: 490.600VNĐ - Oval 45cm: 762.300VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Jas trắng 15cm

Đĩa tròn Jas trắng 15cm

34.100₫

Đĩa tròn Jas trắng gồm các cỡ: - Đĩa tròn 15cm: 34.100VNĐ - Đĩa tròn 18cm: 44.000VNĐ - Đĩa tròn 20cm: 60.500VNĐ - Đĩa tròn 22cm: 75.900VNĐ - Đĩa tròn 25cm: 105.600VNĐ - Đĩa tròn 28cm: 151.800VNĐ - Đĩa tròn 31cm:188.100VNĐ - Đĩa tròn 35cm:319.000VNĐ - Đĩa tròn 45cm:713.900VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Jas 15cm

Tô thấp Jas 15cm

66.000₫

Tô thấp Jas nhà hàng có các loại: - Tô 15cm: 66.000VNĐ - Tô 18cm: 94.600VNĐ - Tô 20cm: 104.500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao 15 cm Jas trắng

Tô cao 15 cm Jas trắng

77.000₫

Tô cao Jas trắng: Tô cao 15cm: 77.000VNĐ Tô cao 18cm: 105.600VNĐ Tô cao 20cm: 133.100VNĐ Tô cao 23cm: 217.800VNĐ

Thêm vào giỏ hàng