Jasmine

Thố  + nắp Jas trắng 15cm

Thố + nắp Jas trắng 15cm

215.600₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 15cm: 215.600VNĐ - Thố 18cm: 308.000VNĐ - Thố 22cm: 462.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Khay khăn Jas 13cm*7cm

Khay khăn Jas 13cm*7cm

29.700₫

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 8cm (có nắp)

Lọ tăm 8cm (có nắp)

71.500₫

Lọ tăm + nắp 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine trắng

Bộ trà 0.7L Jasmine trắng

522.500₫

Bộ trà 0.7L Jasmine trắng gồm: - 01 bình trà 0.7L - 06 tách trà 0.10L - 06 đĩa lót tách 12cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 5cm

Lọ tăm 5cm

23.100₫

Lọ tăm không nắp 5cm: 19,800VNĐ Lọ tăm + nắp 8cm: 61.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Gác muỗng - đũa

Gác muỗng - đũa

20.900₫

Gác muỗng 5cm: 20.900VNĐ Gác đũa 9cm: 12.100VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Thố  + nắp Jas trắng 9.7cm

Thố + nắp Jas trắng 9.7cm

64.900₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 9.7cm: 57,200VNĐ - Thố 15cm: 187,000VNĐ - Thố 18cm: 264,000VNĐ - Thố 22cm: 401,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp Jas trắng 17cm

Đĩa súp Jas trắng 17cm

46.200₫

Đĩa súp Jas trắng gồm các cỡ: - Đĩa súp 17cm: 46.200VNĐ - Đĩa súp 20cm: 72.600VNĐ - Đĩa súp 23cm: 83.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Jas trắng 25cm

Đĩa oval Jas trắng 25cm

101.200₫

Đĩa oval Jas trắng gồm các cỡ: - Oval 25cm: 101.200VNĐ - Oval 28cm: 121.000VNĐ - Oval 32cm: 146.300VNĐ - Oval 37cm: 253.000VNĐ - Oval 42cm: 445.500VNĐ - Oval 45cm: 693.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Jas trắng 15cm

Đĩa tròn Jas trắng 15cm

30.800₫

Đĩa tròn Jas trắng gồm các cỡ: - Đĩa tròn 15cm: 30.800VNĐ - Đĩa tròn 18cm: 39.600VNĐ - Đĩa tròn 20cm: 55.000VNĐ - Đĩa tròn 22cm: 69.300VNĐ - Đĩa tròn 25cm: 84.700VNĐ - Đĩa tròn 28cm: 107.800VNĐ - Đĩa tròn 31cm:130.900VNĐ ...

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Jas 15cm

Tô thấp Jas 15cm

51.700₫

Tô thấp Jas nhà hàng có các loại: - Tô 15cm: 51.700VNĐ - Tô 18cm: 77.000VNĐ - Tô 20cm: 94.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao 15 cm Jas trắng

Tô cao 15 cm Jas trắng

61.600₫

Tô cao Jas trắng: Tô cao 15cm: 61.600VNĐ Tô cao 18cm: 86.900VNĐ Tô cao 20cm: 110.000VNĐ Tô cao 23cm: 143.000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng