Jasmine

Thố  + nắp Jas trắng 15cm

Thố + nắp Jas trắng 15cm

280.800₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 15cm: 280.800VNĐ - Thố 18cm: 410.400VNĐ - Thố 22cm: 601.560VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Khay khăn Jas 13cm*7cm

Khay khăn Jas 13cm*7cm

32.400₫

Khay khăn Jas 13cm*7cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 8cm (có nắp)

Lọ tăm 8cm (có nắp)

77.760₫

Lọ tăm + nắp 8cm

Thêm vào giỏ hàng
Bộ trà 0.7L Jasmine trắng

Bộ trà 0.7L Jasmine trắng

567.000₫

Bộ trà 0.7L Jasmine trắng gồm: - 01 bình trà 0.7L - 06 tách trà 0.10L - 06 đĩa lót tách 12cm

Thêm vào giỏ hàng
Lọ tăm 5cm

Lọ tăm 5cm

24.840₫

Lọ tăm không nắp 5cm: 19,800VNĐ Lọ tăm + nắp 8cm: 61.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Gác muỗng - đũa

Gác muỗng - đũa

22.680₫

Gác muỗng 5cm: 22.680VNĐ Gác đũa 9cm: 12.960VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Thố  + nắp Jas trắng 9.7cm

Thố + nắp Jas trắng 9.7cm

83.160₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ: - Thố 9.7cm: 83.160VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa súp Jas trắng 17cm

Đĩa súp Jas trắng 17cm

49.680₫

Đĩa súp Jas trắng gồm các cỡ: - Đĩa súp 17cm: 49.680VNĐ - Đĩa súp 20cm: 78.840VNĐ - Đĩa súp 23cm: 90.720VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Jas trắng 25cm

Đĩa oval Jas trắng 25cm

109.080₫

Đĩa oval Jas trắng gồm các cỡ: - Oval 25cm: 109.080VNĐ - Oval 28cm: 156.600VNĐ - Oval 32cm: 190.080VNĐ - Oval 37cm: 273.240VNĐ - Oval 42cm: 481.680VNĐ - Oval 45cm: 748.440VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Jas trắng 15cm

Đĩa tròn Jas trắng 15cm

33.480₫

Đĩa tròn Jas trắng gồm các cỡ: - Đĩa tròn 15cm: 33.480VNĐ - Đĩa tròn 18cm: 43.200VNĐ - Đĩa tròn 20cm: 59.400VNĐ - Đĩa tròn 22cm: 74.520VNĐ - Đĩa tròn 25cm: 103.680VNĐ - Đĩa tròn 28cm: 149.040VNĐ - Đĩa tròn 31cm:184.680VNĐ ...

Thêm vào giỏ hàng
Tô thấp Jas 15cm

Tô thấp Jas 15cm

64.800₫

Tô thấp Jas nhà hàng có các loại: - Tô 15cm: 64.800VNĐ - Tô 18cm: 92.880VNĐ - Tô 20cm: 102.600VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô cao 15 cm Jas trắng

Tô cao 15 cm Jas trắng

75.600₫

Tô cao Jas trắng: Tô cao 15cm: 75.600VNĐ Tô cao 18cm: 103.680VNĐ Tô cao 20cm: 130.680VNĐ Tô cao 23cm: 213.840VNĐ

Thêm vào giỏ hàng