Lọ tăm 5cm

23.100₫

Lọ tăm không nắp 5cm: 19,800VNĐ

Lọ tăm + nắp 8cm: 61.600VNĐ