Lọ tăm 5cm

25.300₫

Lọ tăm không nắp 5cm: 25,300VNĐ

Lọ tăm + nắp 8cm: 79.200VNĐ