Camellia

Đĩa súp Came 20cm

Đĩa súp Came 20cm

68.200₫

Đĩa súp Camellia gồm các cỡ: - Đĩa súp 20cm: 68,200VNĐ - Đĩa sup 23cm: 82,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa oval Came 25cm

Đĩa oval Came 25cm

94.600₫

Đĩa oval/elip Came gồm các cỡ: - Oval 25cm: 94,600VNĐ - Oval 28cm: 112,200VNĐ - Oval 32cm: 143,000VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Đĩa tròn Came 18cm

Đĩa tròn Came 18cm

38.500₫

Đĩa tròn Camellia gồm các cỡ: - Tròn 18cm: 38,500VNĐ - Tròn 20cm: 55,000VNĐ - Tròn 22cm: 68,200VNĐ - Tròn 25cm: 82,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng
Tô Came 14cm

Tô Came 14cm

55.000₫

Tô Camellia gồm các cỡ: - Tô 14cm: 55,000VNĐ - Tô 16cm: 60,500VNĐ - Tô 18cm: 84,700VNĐ - Tô 20cm: 104,500VNĐ

Thêm vào giỏ hàng