Thố + nắp Jas trắng 9.7cm

64.900₫

Thố có nắp Jas trắng có các cỡ:

- Thố 9.7cm: 57,200VNĐ

- Thố 15cm: 187,000VNĐ

- Thố 18cm: 264,000VNĐ

- Thố 22cm: 401,500VNĐ