Đĩa tròn Jas trắng 15cm

33.480₫

Đĩa tròn Jas trắng gồm các cỡ:

- Đĩa tròn 15cm: 33.480VNĐ

- Đĩa tròn 18cm: 43.200VNĐ

- Đĩa tròn 20cm: 59.400VNĐ

- Đĩa tròn 22cm: 74.520VNĐ

- Đĩa tròn 25cm: 103.680VNĐ

- Đĩa tròn 28cm: 149.040VNĐ

- Đĩa tròn 31cm:184.680VNĐ

- Đĩa tròn 35cm:313.200VNĐ

- Đĩa tròn 45cm:700.9200VNĐ