Đĩa tròn Jas trắng 15cm

30.800₫

Đĩa tròn Jas trắng gồm các cỡ:

- Đĩa tròn 15cm: 30.800VNĐ

- Đĩa tròn 18cm: 39.600VNĐ

- Đĩa tròn 20cm: 55.000VNĐ

- Đĩa tròn 22cm: 69.300VNĐ

- Đĩa tròn 25cm: 84.700VNĐ

- Đĩa tròn 28cm: 107.800VNĐ

- Đĩa tròn 31cm:130.900VNĐ

- Đĩa tròn 35cm:242.000VNĐ

- Đĩa tròn 45cm:649.000VNĐ