Đĩa tròn Jas trắng 15cm

34.100₫

Đĩa tròn Jas trắng gồm các cỡ:

- Đĩa tròn 15cm: 34.100VNĐ

- Đĩa tròn 18cm: 44.000VNĐ

- Đĩa tròn 20cm: 60.500VNĐ

- Đĩa tròn 22cm: 75.900VNĐ

- Đĩa tròn 25cm: 105.600VNĐ

- Đĩa tròn 28cm: 151.800VNĐ

- Đĩa tròn 31cm:188.100VNĐ

- Đĩa tròn 35cm:319.000VNĐ

- Đĩa tròn 45cm:713.900VNĐ