Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

401.500₫

Thố + nắp Chỉ xanh dương gồm các cỡ:

- 16cm: 401.500VNĐ

- 18cm: 546.700VNĐ