Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

247.500₫

Thố + nắp Chỉ xanh dương gồm các cỡ:

- 16cm: 247.500VNĐ

- 18cm: 352.000VNĐ

- 22cm: 528.000VNĐ