Thố + nắp Chỉ xanh dương 16cm

394.200₫

Thố + nắp Chỉ xanh dương gồm các cỡ:

- 16cm: 394.200VNĐ

- 18cm: 536.760VNĐ