Bộ cà phê 1.1L Tứ quý

1.391.500₫

Bộ cà phê 1.1L Tứ Qúy gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,16L
6 Đĩa lót 14cm

Bộ cà phê 1.1L Tứ Qúy gồm :
1 Bình 1,1L
6 Tách 0,16L
6 Đĩa lót 14cm