Bộ trà 0.7L Chim Lạc

869.000₫

Bộ trà 0.7L Chim Lạc bao gồm:

- 1 Bình trà 0.7L

- 6 Tách 0.10L

- 6 Đĩa lót tách 12cm

Bộ trà 0.7L Chim Lạc bao gồm:

- 1 Bình trà 0.7L

- 6 Tách 0.10L

- 6 Đĩa lót tách 12cm