Đĩa súp Phúc lộc thọ 20cm

130.900₫

Đĩa súp Phúc lộc thọ gồm các cỡ:

-17cm: 94.600VNĐ

- 20cm: 130.900VNĐ

- 23cm: 152.900VNĐ