Đĩa oval 25cm Kết duyên

254.000₫

Đĩa oval Kết duyên có các cỡ sau:

- 25cm: 231,000

- 28cm: 286,000

- 32cm: 397,100