Đĩa tròn 18cm Kết duyên

99.000₫

Đĩa tròn Kết duyên có các cỡ sau:

- 18cm: 99,000

- 20cm: 148,500

- 22cm: 176,000