Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

31.320₫

Đĩa tròn ảo 26cm Daisy ( có các cỡ từ 16cm đến 45cm)

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ:

- Dĩa tròn ảo 16cm: 31.320đ

- Dĩa tròn ảo 18cm: 44.280đ

- Dĩa tròn ảo 20cm: 59.400đ

- Dĩa tròn ảo 22cm: 74.520đ

- Dĩa tròn ảo 26cm: 103.680đ

- Dĩa tròn ảo 28cm: 149.040đ

- Dĩa tròn ảo 31cm: 184.680đ

- Dĩa tròn ảo 35cm: 313.200đ

- Dĩa tròn ảo 45cm: 700.920đ