Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

31.900₫

Đĩa tròn ảo 26cm Daisy ( có các cỡ từ 16cm đến 45cm)

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ:

- Dĩa tròn ảo 16cm: 31.900đ

- Dĩa tròn ảo 18cm: 45.100đ

- Dĩa tròn ảo 20cm: 60.500đ

- Dĩa tròn ảo 22cm: 75.900đ

- Dĩa tròn ảo 26cm: 105.600đ

- Dĩa tròn ảo 28cm: 151.800đ

- Dĩa tròn ảo 31cm: 188.100đ

- Dĩa tròn ảo 35cm: 319.000đ

- Dĩa tròn ảo 45cm: 713.900đ