Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

24.200₫

Đĩa tròn ảo 26cm Daisy ( có các cỡ từ 16cm đến 45cm)

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ:

- Dĩa tròn ảo 16cm: 24,200

- Dĩa tròn ảo 18cm: 31,900

- Dĩa tròn ảo 22cm: 57,200

- Dĩa tròn ảo 26cm: 71,500