Đĩa tròn ảo Daisy 16cm

28.600₫

Đĩa tròn ảo 26cm Daisy ( có các cỡ từ 16cm đến 45cm)

Dĩa tròn ảo Daisy gồm các cỡ:

- Dĩa tròn ảo 16cm: 28.600đ

- Dĩa tròn ảo 18cm: 37.400đ

- Dĩa tròn ảo 22cm: 63.800đ

- Dĩa tròn ảo 26cm: 80.300đ

- Dĩa tròn ảo 31cm: 130.900đ

- Dĩa tròn ảo 35cm: 242.000đ

- Dĩa tròn ảo 45cm: 649.000đ