Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Trắng

1.290.300₫

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Trắng bao gồm:

Chén cơm: 10 chiếc

Đĩa lót : 10chiếc

Chén chấm 9cm: 10 chiếc

Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc

Đĩa súp 23cm: 2 chiếc

Tô cao 20cm: 1 chiếc

Bộ đồ ăn 35SP Jasmine Trắng bao gồm:

Chén cơm: 10 chiếc

Đĩa lót : 10chiếc

Chén chấm 9cm: 10 chiếc

Đĩa tròn 25cm: 2 chiếc

Đĩa súp 23cm: 2 chiếc

Tô cao 20cm: 1 chiếc