Bộ trà 0.5L Hoa Đào

858.600₫

Bộ trà 0.5L Hoa Đào gồm:
- Bình trà : 1 chiếc
- Tách trà : 6 chiếc
- Đĩa lót tách : 6 chiếc